Garantie en herroeping

Garantie:

Wij leveren een levend product. Dat maakt het natuurlijk kwetsbaar.

De planten komen rechtstreeks uit onze eigen kwekerij of door ons zorgvuldig uitgekozen collega-kwekers. De planten worden vlak voor het vervoer vers gerooid. Wij kunnen dan ook de versheid van de plant garanderen. Ook staan wij in ieder geval in voor de soortechtheid en de kwaliteit van onze planten. 

Daarnaast geven wij garantie op een door ons aangeplante haag. De garantie bedraagt bij een aanplanting in de maanden september tot en met februari 3 maanden en in de maanden maart tot en met augustus 1 maand.

Deze garantie geldt alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De haagplanten met kluit of in pot zijn aangeleverd (geldt dus niet voor wortelgoed / naakte wortel).
 • Haagaanplanten.nl de planten heeft aangeplant.
 • De grond en de plek moet geschikt zijn om beplant te worden met de door jou uitgekozen haagplant (als je twijfelt, neem dan contact met ons op). 
 • Gebruik van onze goede kwaliteit potgrond als de tuingrond in een slechte staat verkeerd. De hoeveelheid potgrond hangt af van de kwaliteit van de tuingrond.
 • De planten en hun wortelgestel komen aan de zijkanten en/of aan de onderkant niet in aanraking met cement/beton, zoals fundamenten, smeerlagen, korrelmix, bestratingszand of andere wortelbelemmerende materialen. Als de haagplanten hiermee in aanraking komen, kan het de planten onherstelbaar aantasten. Daarnaast staan de planten niet ingesloten tussen twee stoepranden of vergelijkbaar materiaal.
 • De planten niet vlak onder grote bomen worden aangeplant. Grote bomen kunnen ervoor zorgen dat de haagplanten niet genoeg voedingsstoffen en water uit de grond kunnen halen. Ook kunnen grote bomen de ontvangst van voldoende zonlicht verhinderen.
 • De planten voldoende zonlicht kunnen ontvangen.
 • De planten niet naast wegen, taluds of andere objecten staan waarvan regenwater richting de planten kan aflopen.
 • De planten niet in grond staan die langdurig nat blijft (dus onder andere niet in zware klei of in de buurt van een kapotte waterleiding of rioolbuis of iets degelijks).
 • De door ons verstrekte verzorgingsinstructie na het aanplanten wordt nageleefd (met name het water geven).
 • Faciliteiten aanwezig zijn om de planten voldoende water te kunnen geven.
 • Geen garantie wordt gegeven als we tot een dag voor het aanplanten geen informatie hebben ontvangen over de plek waar en de grond waarin de haag geplant moet worden (foto's). Dat geldt ook als achteraf blijkt dat onjuiste of onvolledige relevante informatie is gegeven over de plek en de grond of andere omstandigheden die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de planten.

Deze garantie geldt uiteraard niet voor planten die na het plaatsen van de haag niet aanslaan of beschadigd raken als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van onze klant, waaronder het gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan de haag hebben aangebracht, waaronder ook het afgraven of ophogen van de grond rondom de haag. Alsook als gevolg van wildvraat, insecten en uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.

De termijn van de garantie start op de datum waarop wij de haag hebben aangeplant.

Mocht er zich iets voordoen met de haag of maak je je zorgen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Want hoe eerder we op de hoogte gesteld worden, hoe groter de kans is dat we het probleem kunnen oplossen.

Herroepingsrecht voor consumenten:

Je hebt als consument gedurende veertien dagen na de dag van de bestelling het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Dit geldt alleen als de haag binnen de termijn van veertien dagen nog niet geplaatst is. Is haagaanplanten.nl op jouw verzoek binnen deze veertien dagen al begonnen met het planten van de haag maar is de haag nog niet klaar, dan brengen wij wel de tot dan toe gemaakte kosten in rekening. Is de haag met jouw toestemming binnen de termijn van veertien dagen geplaatst, dan vervalt het recht op herroeping.

Daarnaast heb je als consument gedurende veertien dagen na ontvangst van de door jouw bestelde producten bedenktijd en kan je de geleverde producten zonder opgave van redenen retourneren en zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Dit geldt alleen voor planten die niet door ons al zijn aangeplant of producten zoals basisbemesting en potgrond die niet al in de grond zijn verwerkt. Haagaanplanten.nl zal binnen 14 dagen na de herroeping dan wel als dat langer duurt na ontvangst van het product reeds voor het product betaalde gelden terugbetalen. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan jou doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
De kosten voor terugzending komen voor jouw rekening. Als wij de planten retour moeten ophalen, brengen we daar kosten voor in rekening. Als er bezorgkosten in rekening zijn gebracht, kan je uitgaan van ten minset dat bedrag. Zijn er geen bezorgkosten in rekening gebracht, dan bereken we een bedrag van maximaal € 100,- incl. btw. Zorg je zelf voor de retourzending, dan raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de vervoerder van jouw keuze.Je kunt geen beroep doen op het herroepingsrecht als het geleverde product door zijn aard niet kan worden teruggestuurd of snel kan bederven of verouderen. 

Om gebruik te maken van dit recht kan je contact met ons, haagaanplanten.nl, opnemen via info@haagaanplanten.nl en ondubbelzinnig verklaren, dat je gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Onze gegevens:

Haagaanplanten.nl
Metsemakers-Penders vof
Heldenseweg 7a
6086 PD Neer
info@haagaanplanten.nl
0031 - (0)642234413
KvK-nummer: 64094359
BTW-nummer: NL.855519307.B.01

 

Je kan ook gebruik maken van het onderstaande modelformulier.


 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Haagaanplanten.nl
Metsemakers-Penders vof
Heldenseweg 7a
6086PD Neer
info@haagaanplanten.nl
0031 - (0)642234413

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

 

 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

 

herroep/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

zo werkt haagaanplanten.nl

1.

De bestelde planten worden door ons vers van het land gehaald, 
de kluit wordt vakkundig verpakt en de planten worden klaargemaakt voor transport.

2.

Wij bezorgen de planten bij jou op locatie en planten de verse haagplanten op de gewenste plek. 
 

3.

Nadat de haag is geplant, krijg je van ons garantie en een uitgebreide verzorgingsinstructie. 
Vervolgens geniet je van de nieuwe haag!

Levergebied

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.