Veelgestelde vragen

1. In mijn tuin is geen plaats voor een minigraver, is dat een probleem?

Nee, dat is geen probleem. Wij werken niet met een minigraver, maar graven met een spade - schop. Hierdoor zijn wij uitermate geschikt voor bestaande tuinen en minder voor tuinen van nieuwbouwhuizen waar het grondwerk zonder machines vaak onmogelijk is. Bij nieuwbouw is het wel mogelijk als de tuin ook is opgeleverd, er voldoende plaats is in de border en als de border uit teelaarde bestaat.

2. Wat is de volgorde van het grondwerk bij nieuwbouw?

- bouw woning
- grondwerker brengt de tuin op de juiste hoogte en maakt vakken voor de te beplanten stroken. Meestal worden deze stroken voorzien van teelaarde.
- de rest van de tuin inclusief de bestrating.
- als laatste de plaatsing van de haag. In de border waar de haag in moet worden geplant moet voldoende ruimte aanwezig zijn voor het graafwerk van de haag.
Als er iets moet worden afgedekt, bijvoorbeeld bestrating of gras, dan nemen we daarvoor materiaal mee.

3. Wat zit in de prijs inbegrepen en worden er voorrijkosten in rekening gebracht?

Antwoord: Onze prijzen zijn inclusief aanplanten (ook het uitgraven van de sleuf), bemeste potgrond, basisbemesting en btw. Voor de potgrond geldt dat altijd ruim voldoende wordt meegenomen voor het aantal planten (ook rekening houdende met de soort en grootte). Mocht de grond echter zo erbarmelijk zijn dat voor een goede aanplanting beduidend meer potgrond nodig is dan normaal, dan worden de extra zakken potgrond in rekening gebracht. In de meeste gevallen is geen extra potgrond nodig. Het doet zich het vaakst voor als op locatie blijkt, dat de grond alleen uit bestratingzand bestaat of uit wat zwaardere kleigrond.
Niet in de prijs inbegrepen is het eventueel verwijderen van bestaande beplanting, graszoden en overgebleven grond. De overgebleven grond verdelen we meestal over de rest van de tuin of border. Als we grond, graszoden of oude beplantingen moeten afvoeren brengen we daarvoor extra kosten in rekening, omdat wij voor het storten daarvan bij een grondverwerker of een afvalverwerkingsbedrijf ook kosten moeten betalen.
Bij een bestelling van € 350,- of hoger worden voor aanplantingen binnen ons levergebied geen voorrijkosten in rekening gebracht. Ons levergebied omvat de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland in Nederland en voor België: Limburg, Vlaams-Brabant en Vlaanderen. Wil je voor een lager bedrag bestellen of woon je in een andere provincie neem dan contact met ons op voor een passende offerte.
Vanwege de huidige hoge brandstofprijzen kan het zijn dat kleinere bestellingen gecombineerd worden met een andere bestelling in de buurt of op de route. Uiteraard wordt altijd vooraf duidelijk gecommuniceerd wanneer je jouw bestelling kunt verwachten. 

4. Mijn provincie staat er niet bij, hoe kan dat?

Antwoord: Haagaanplanten.nl levert momenteel alleen in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland in Nederland en voor België: Limburg, Vlaams-Brabant en Anwerpen. Woont je buiten dit gebied, neem dan contact met ons op wellicht dat wij toch een offerte kunnen opstellen.

5. Ik wil zelf mijn haag planten, kan dit?

Ja, dat is natuurlijk mogelijk. Je kan de planten ook bij ons ophalen. Neem voor de prijzen en mogelijkheden contact met ons op. De planten worden vers gerooid en je ontvangt bij het afhalen duidelijke instructies en een handleiding.

6. Ik weet niet zeker of mijn grond geschikt is voor het bewerken met een spade, hoe kom ik daar achter?

Als je twijfelt of de grond geschikt is om met een spade (schop) bewerkt te worden, kan je uiteraard contact met ons opnemen zodat wij samen de situatie kunnen bespreken en aan de hand van foto's kunnen bekijken. Wij graven de sleuf voor de haag uit, dat zit in de prijs inbegrepen. Als er grote stenen, oude boomstronken of oppervlakkige leidingen in de grond zitten dan is deze niet geschikt om met een spade te bewerken. Dat geldt ook grond met korrelmix of zware klei. Daarnaast moet de te beplanten strook op de juiste hoogte (grondniveau) zijn. Dus niet dat na het plaatsen van de haag het grondniveau nog moet worden opgehoogd. De haag kan dan te diep komen te staan, wat niet bevorderlijk is voor de planten. Vooral bij nieuwbouw of bij een geheel opnieuw in te richten tuin kan dat wel eens het geval zijn, daarom is het beter dat al het grondwerk en bij voorkeur ook de rest van de tuin klaar is als wij de haag komen zetten. Dat geldt natuurlijk niet voor de sleuf voor de haag, die graven wij uit.

7. Is mijn grond of de plek geschikt voor deze soort plant?

Twijfel je of de juiste grondsoort aanwezig is of de plek geschikt is voor de uitgekozen haagplant, neem dan eerst even contact met ons op. Stuur ons gerust ook foto's op, dan kunnen we de situatie beter beoordelen.

8. Waarom vragen jullie vooraf foto's te sturen?

Zo kunnen we beter inschatten of de grond en de plek geschikt is voor de haag. Voor de beoordeling van de geschiktheid is het daarnaast ook van belang dat we vooraf alle relevante informatie over de grond en de plek waar de haag komt te staan van de klant ontvangen. Aan de hand van de foto's kunnen we ook bepalen welke materialen we mee moeten nemen.

9. Ik heb een vraag over de verzorging van de haag.

Je krijgt na het planten van de haag van ons een verzorgingsinstructie via de e-mail. Mochten er toch vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op, ook als de haag al wat langer staat. Dit kan via e-mail, telefonisch of whats-app (vooral handig als je foto's mee wilt sturen). Onze contactgegevens vind je hier.

10. Krijg ik garantie op mijn haag?

Wij staan in voor de kwaliteit en soortechtheid van de bestelde planten, alsmede voor de geschiktheid van de planten voor het creëren van een haag. 

Daarnaast geven wij garantie op een door ons aangeplante haag. Deze bedraagt bij een aanplanting in de maanden september tot en met februari 3 maanden en in de maanden maart tot en met augustus 1 maand. Deze garantie geldt alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De haagplanten met kluit of in pot zijn aangeleverd (geldt dus niet bij wortelgoed / naakte wortel).
 • Haagaanplanten.nl de planten heeft aangeplant.
 • De grond en plek geschikt is om beplant te worden met de uitgekozen haagplant (als je twijfelt of dit het geval is dan kan je uiteraard contact met ons opnemen, zodat we van tevoren kunnen bekijken of de grond geschikt is). 
 • Als onze goede kwaliteit potgrond wordt gebruikt als de tuingrond in een slechte staat verkeerd. De hoeveelheid potgrond hangt af van de kwaliteit van de tuingrond. Als je niet zeker weet of de tuingrond een goede kwaliteit heeft, dan kan je uiteraard contact met ons opnemen, zodat we van tevoren kunnen bekijken of de grond geschikt is.
 • De planten en hun wortelgestel komen aan de zijkanten en/of aan de onderkant niet in aanraking met cement/beton, zoals fundamenten, smeerlagen, korrelmix, bestratingszand of andere wortelbelemmerende materialen. Als de haagplanten hiermee in aanraking komen, kan het de planten onherstelbaar aantasten. Daarnaast staan de planten niet ingesloten tussen twee stoepranden of vergelijkbaar materiaal.
 • De planten niet vlak onder grote bomen worden aangeplant. Grote bomen kunnen ervoor zorgen dat de haagplanten niet genoeg voedingsstoffen en water uit de grond kunnen halen. Ook kunnen grote bomen de ontvangst van voldoende zonlicht verhinderen.
 • De planten voldoende zonlicht kunnen ontvangen.
 • De haagplanten niet naast wegen, taluds of andere objecten staan waarvan regenwater richting de planten kan aflopen.
 • De planten niet in grond staan die langdurig nat blijft (dus onder andere niet in zware klei of in de buurt van een kapotte waterleiding of rioolbuis of iets dergelijks).
 • De door ons verstrekte verzorgingsinstructie na het aanplanten wordt nageleefd (met name het water geven).
 • Faciliteiten aanwezig zijn om de planten voldoende water te kunnen geven.
 • Geen garantie wordt gegeven als we tot een dag voor het aanplanten geen informatie hebben ontvangen over de plek waar en de grond waarin de haag geplant moet worden (foto's). Dat geldt ook als achteraf blijkt dat onjuiste of onvolledige relevante informatie is gegeven over de plek en de grond of andere omstandigheden die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de planten.

Deze garantie geldt uiteraard niet voor planten die na het plaatsen van de haag niet aanslaan of beschadigd raken als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van onze klant, waaronder het gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan de haag of de grond hebben aangebracht, waaronder ook het afgraven of ophogen van de grond rondom de haag). Alsook als gevolg van wildvraat, insecten en uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.

De termijn van de garantie start op de datum waarop wij de haag hebben aangeplant.

Mocht er zich iets voordoen met de haag of maak je je zorgen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Want hoe eerder we het weten, hoe groter de kans dat we het probleem kunnen oplossen.

11. Heb ik bedenktijd / een herroepingsrecht?

Als je consument bent heb je veertien dagen bedenktijd waarin je de aan ons gegeven opdracht voor het plaatsen van een haag kosteloos kunt annuleren. Deze bedenktijd gaat in nadat de bestelling / opdracht geplaatst is. Wordt de nieuwe haag door ons binnen deze termijn van veertien dagen geplaatst, dan vervalt de bedenktijd.

Daarnaast heb je als consument gedurende veertien dagen na ontvangst van de door jouw bestelde producten bedenktijd en kan je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren. Dit geldt alleen voor planten die niet door ons al zijn aangeplant of producten zoals basisbemesting en potgrond die niet al in de grond zijn verwerkt. Haagaanplanten.nl zal binnen 14 dagen na de herroeping dan wel als dat langer duurt na ontvangst van het product reeds voor het product betaalde gelden terugbetalen. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan jou doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
De kosten voor terugzending komen voor jouw rekening. Als wij de planten retour moeten ophalen, brengen we daar kosten voor in rekening. Als er bezorgkosten in rekening zijn gebracht, kan je uitgaan van ten minset dat bedrag. Zijn er geen bezorgkosten in rekening gebracht, dan bereken we een bedrag van maximaal € 100,- incl. btw. Zorg je zelf voor de retourzending, dan raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de vervoerder van jouw keuze. Je kunt geen beroep doen op het herroepingsrecht als het geleverde product door zijn aard niet kan worden teruggestuurd of snel kan bederven of verouderen.
Meer informatie en een modelformulier vind je hier.

 

 

zo werkt haagaanplanten.nl

1.

De bestelde planten worden door ons vers van het land gehaald, 
de kluit wordt vakkundig verpakt en de planten worden klaargemaakt voor transport.

2.

Wij bezorgen de planten bij jou op locatie en planten de verse haagplanten op de gewenste plek. 
 

3.

Nadat de haag is geplant, krijg je van ons garantie en een uitgebreide verzorgingsinstructie. 
Vervolgens geniet je van de nieuwe haag!

Levergebied

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.